สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
 
ดูการแจ้งยอดเงินเดือนได้ที่
 
http://122.154.134.11/salary_online click !!!!!!!